Quy định mới nhất của Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày 15 tháng 02 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Quy định trong Thông tư mới này sẽ giúp người dân cũng như các chủ đầu tư thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà chung cư vốn vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc
16:16:36 26/08/2016