PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Phân loại gồm những cấp độ như sau:
- Cấp độ 1: Số ca nhiễm bệnh và nghi nhiễm ít, thuộc vùng xa, không có dấu hiệu bùng phát. (Đã có quy định tại công ty)
- Cấp độ 2: Số ca nhiễm bệnh tăng lên và nghi nhiễm nhiều, nguồn bệnh di chuyển nhiều nơi, thuộc các vùng có ranh giới sát thành phố Bắc Ninh.
- Cấp độ 3: Tại Bắc Ninh có bệnh nhân nhiễm COVID-19.
- Cấp độ 4: Bệnh dịch bùng phát trên diện rộng.
09:42:32 11/05/2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC “TỔ AN TOÀN COVID”

- Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;
- Căn cứ Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc;

21:10:37 10/05/2021