Mở bán Khu nhà N3, N4 Thống nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO MỞ BÁN DỰ ÁN
 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống Nhất (Tòa N3, Tòa N4)
 2. Tên chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Đầu tư Phát triển Thống Nhất
 3. Địa điểm xây dựng: Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
 4. Địa chỉ liên hệ: Chung cư Cát Tường, Đường Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường – TP. Bắc Ninh
 Số điện thoại:   02413.825.157
 1. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Chung cư Cát Tường, Đường Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường – TP. Bắc Ninh
Số điện thoại:   02413.825.157
 1. Tiến độ thực hiện dự án:
Ngày khởi công   : Tháng 07 năm 2019.
Ngày hoàn thành : Tháng 12 năm 2022.
 1. Quy mô dự án:
Công trình gồm 01 tầng hầm, 01 tầng lửng hầm, 19 tầng chính, 01 tầng mái (trong đó tầng hầm thấp hơn mặt nền nhà hoàn thiện -5.035m, tầng 1 cao 5.8m, tầng 2 đến tầng 19 mỗi tầng cao 3.2m, tầng mái kết hợp tum cao 3,7m), nền nhà cao hơn mặt sân hoàn thiện +1,00m. Tầng hầm bố trí không gian để xe và các phòng kỹ thuật; tầng lửng hầm thấp hơn mặt nền nhà hoàn thiện -2.335m bố trí không gian để xe máy; tầng 1 bố trí không gian sảnh chính, phòng sinh hoạt chung, phòng trông trẻ, phòng y tế, phòng quản lý nhà, tầng 2 đến tầng 19 bố trí các căn hộ cho người thu nhập thấp có diện tích từ 65m2 đến 70 m2.
 1. Số lượng căn hộ:
 • Số căn hộ để bán: 540 căn
 • Số căn cho thuê: 216 căn
 • Số căn hộ cho thuê mua: 0 căn
 1. Diện tích căn hộ: từ 65m2 đến 70m2
 2. Giá bán: giá bán bình quân 11.100.000 đồng/m2 (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí bảo trì)
 3. Giá cho thuê: 55.000 đồng /m2/tháng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí bảo trì)
 4. Thời gian bắt đầu, kết thúc nhận đơn đăng ký:
Thời gian bắt đầu:   Từ ngày 15/04/2021
Thời gian kết thúc: Cho đến khi hết sản phẩm
 
 
Nơi nhận :
- Như Kg ;
- Lưu VT.
Bắc Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2021 
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 

Thông tin về dự án

Sản phẩm: Mở bán Khu nhà N3, N4 Thống nhất

Địa chỉ: Khu Đất mới Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

0222. 3 605.929

phamdung.cattuong@gmail.com

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

SẢN PHẨM KHÁC