Mặt bằng các căn hộ N1-N4


 

Thông tin về dự án

Sản phẩm: Mặt bằng các căn hộ N1-N4

Địa chỉ: Khu Đất mới Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

0222. 3 605.929

phamdung.cattuong@gmail.com

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

SẢN PHẨM KHÁC