Thông báo Khởi công xây dựng công trình: Nhà ở xã hội Cát Tường ECO

Căn cứ Giấy phép Xây dựng số 29/GPXD-SXD ngày 04/02/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh V/v Cấp phép xây dựng công trình Nhà ở xã hội Cát Tường ECO.
1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Cát Tường
- Địa chỉ liên hệ: Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- ĐT: 02413.605.929
- Cấp Qyết định đầu tư: Công ty TNHH Cát Tường
2. Tên công trình: Nhà ở xã hội Cát Tường ECO
- Địa điểm xây dựng: Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Loại công trình: Nhà chia lô và nhà ở chung cư
- Tổng mức đầu tư: 870.736.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng)
- Diện tích xây dựng: 10.150 m2
- Tổng diện tích sàn: 123.902 m2
- Số tầng: 19 tầng
3. Tên đơn vị thi công: Công ty TNHH Cát Tường
4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
5. Hình thức giám sát thi công: Chủ đầu tư thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn:
- Công ty TNHH Nam Sơn Kinh Bắc
- Địa chỉ: Phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
6. Ngày khởi công: 24/02/016
7. Dự kiến ngày hoàn thành: 24/02/2020
 
 

Thông tin về dự án

Sản phẩm: Thông báo Khởi công xây dựng công trình: Nhà ở xã hội Cát Tường ECO

Địa chỉ: Khu Đất mới Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

0222. 3 605.929

phamdung.cattuong@gmail.com

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

SẢN PHẨM KHÁC